Projekty

Projekt: Syseľ je náš učiteľ
Program: SPPravmeTo 2018
Donor: Nadácia SPP
Jún 2018 – November 2018

Projekt: Sysle, somáre a ľudia
Program: Vy rozhodujete, my pomáhame
Donor: Nadácia Tesco
Január 2018 – Apríl 2018

Ďalšie aktivity podporili:
Slovenská sporiteľňa a. s.
Henkel
VY prostredníctvom dobrovoľného darcovstva