Netradičné zimné prikrmovanie vtákov

Nie je to nič výnimočné. Každoročne u nás prezimuje určitý počet jedincov druhov, ktorých prevažná časť populácie odlieta južnejšie. Jedným z takých druhov je chriašteľ vodný.

Aj túto zimu ostalo v našej blízkosti niekoľko jedincov tohto druhu. Neodletia, risknú to. Na ťahovej ceste je to nebezpečné. Množstvo ich nachádzame ako sa zabije nárazom do elektrických vedení. A to je iba nástraha na ťahu, ktorú vytvoril človek a o ktorej vieme, že zabíja vo veľkom. Tie čo ostanú, tie sa musia „spoliehať“, že zima bude milosrdná a risk sa im oplatí. Keď nie, zomrú na hlad a chlad. Každoročne prebieha na Slovensku sčítanie vodného vtáctva. Vidieť chriašteľa vodného nie je bežné, no nie je vzácne. Vzácna je myšlienka, ktorá napadne ľudí, čo to robia. Tomáš dostal nápad. Petra a Ivetu to nadchlo a tak sa rozhodli pomôcť. Prečo to neskúsiť? Kúpili v chovprodukte sušené gammarusy a dali ich do kŕmidla, ktoré Peter umiestnil v blízkosti pozorovaní chriašteľov vodných. A chriaštele? Chcel by som počuť, čo by nám povedali, keby sme im rozumeli.  Pritom milovníkom vtáctva robil spoločnosť aj ďalší vzácny a tu zimujúci druh – fúzatka trstinová. Peťo aj Iveta prikrmujú aj bežné druhy a to v nie bežnom rozsahu 🙂.

Šikovní „zocháči“ sa učili v teréne

V rámci projektu Syseľ je náš učiteľ podporeného Nadáciou SPP sme zapojili 62 detí druhého stupňa zo ZŠ I. B. Zocha Revúca do praktickej ochrany prírody – do aktivít smerujúcich k obnove a udržiavaniu vzácnych pasienkových biotopov.Aktivity prebiehali tradične na lokalite Biele Vody, kde žije syseľ pasienkový.

Žiaci aj učitelia boli rozdelení do viacerých pracovných skupín. Každá skupina mala vlastného vedúceho, ktorý koordinoval aktivity a vysvetľoval ich význam. Podieľali sa na prikrmovaní sysľov, somárikov aj čereblí pestrých v jazierku, ktorým sa podával najmä suchý chlieb. Pomohli pri výrobe búdok pre čmeliaky, robili drenážne úpravy okolo jazierok – zber skál a tvorbu ochranného múru, do ktorého umiestňovali drevené boxy pre hniezdenie trasochvostov. Ďalej robili prehrádzku na spomalenie vody na potoku, ktorým sa podporí výskyt hlaváča pásoplutvého a čistili okrajové časti pasienkov od náletových drevín.

čistenie okrajových častí pasienku od náletových drevín – túto drevinu odniesli do ohrady somárikom na ohryz

Realizovaná bola tiež prednáška v teréne spolu s ukážkou úkrytov pre plazy, ktoré boli vyrobené z paliet a starej slamy, ako aj búdok pre netopiere vyvesených na stromoch na okraji lesa. Ukázali sme si, že netopieriu búdku dokážu osídliť aj plchy lesné.

krátka prezentácia k pasienkovým biotopom a ako funguje búdka pre čmeliaky

Žiaci nadobudli praktické zručnosti v teréne, ako aj nové vedomosti o spôsoboch starostlivosti o prírodné ekosystémy.

čistenie okrajových častí pasienku od náletových drevín

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!