Tvoja daň syslíkom a už dávno aj všetkému možnému, čo pri nich žije.

Ak sa vám páči, čo robíme a chcete nám pomôcť, máte teraz možnosť. Rozhodnite, ako budú použité vaše dane.

Dôležité údaje o nás, ktoré budete potrebovať:

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI vyplňte VEĽKÝMI TLAČENÝMI PÍSMENAMI :

IČO: 37819186 
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno (názov): ŽIVÁ PLANINA
Sídlo – ulica: RATKOVSKÉ BYSTRÉ  
Súpisné/orientačné číslo: 156
PSČ: 98266
Obec: RATKOVSKÉ BYSTRÉ

Máte otázky? Sme tu pre vás: ervin.hapl@gmail.com

AK STE ZAMESTNANEC A POŽIADALI STE ZAMESTNÁVATEĽA O VYKONANIE ROČNÉHO ZÚČTOVANIA vyplňte vaše údaje a výšku percenta z dane do Vyhlásenia.

Všetky čísla, ktoré sú potrebné uviesť do Vyhlásenia, zistíte z Potvrdenia o zaplatení dane, ktoré vám dal zamestnávateľ. Vyhlásenie a Potvrdenie doručte na daňový úrad podľa Vášho bydliska (adresu zistíte tu).

Viac informácií

ĎAKUJEME!

Cicavčí predátori sysľa.

Aj medzi cicavcami sú úspešní a menej úspešní lovci sysľov.

Ktoré z nich lovia na Bielych vodách pri Muráni?

Mačka divá je najčastejšie pozorovaný predátor loviaci sysle. Trpezlivo čaká v blízkosti syslích dier. Sysle loví počas ich aktivity – teda cez deň. Loví po obvode kolónie v blízkosti kríkov či okraja lesa. Keď pôjdete pozrieť sysle, zoberte si so sebou ďalekohľad a pozrite si lúky popod les. Určite sa vám ju raz podarí vidieť. Loví hlavne v malých vznikajúcich kolóniách po oboch stranách hlavnej kolónie. V týchto mini kolóniách žije od 4-12 sysľov. Vznikajú na jar a do leta, kedy sa začnú rozliezať syslie mláďatá a doplnia stav v týchto mini kolóniách, dokázali mačky divé viaceré kolónie úplne vyloviť.

Tchor tmavý je aktívny lovec prenasledujúci sysle aj pod zem. Väčšinou je aktívny v noci, ale vzácne sa stane, že loví aj cez deň. Hlavne v období, keď musí uživiť mláďatá. Aj pre svoj brloh často využije syslie nory. Samozrejme si syslie nory o niečo zväčší.

Líška hrdzavá. Pomerne bežne je ju vidno priamo v kolónii. Nie je to úspešný lovec. A sysle väčšinou len vzpriamene sledujú jej pohyb.

Vtáčí predátori sysľa.

Populácia sysľa v Muráni minulý rok dosiahla početnosť niekoľko tisíc jedincov. Na jar to bolo cez tisíc jedincov. Po vylezení mláďat dosiahla zhruba 3 tisíc jedincov.  To už je slušná potravná základňa. Potravná pyramída funguje a tu v Muráni to celkom ľahko uvidíte.

Najúspešnejším lovcom sysľov sa stal krkavec čierny. Lovil tu pravidelne jeden pár. Denne tu chytil 2-3 jedincov. Množstvo návštevníkov lokality malo možnosť lov vidieť. Krkavec sa prechádzal po pastvine akoby tam hľadal všetko možné len nie sysľov. Po dlhšej dobe sa sysle upokojili a krkavca si už tak nevšímali. Vtedy si  vytipoval nejakého, na ktorého zaútočil. Zdalo sa, že krkavec dobre vie, kde sú diery toho sysľa. Nastal boj – útok a odskok a takto celkom dosť dlho. Po vyletení mláďat krkavcov sa na sysľovisku držala celá rodina – 2 dospelé a 5 mláďat a počet denne ulovených sysľov prekročil aj 10. To trvalo pár dní a potom sa krkavce viac menej  skoro stratili. Počet krkavcami ulovených sysľov je v stovkách za rok.

Hneď za krkavcom alebo zarovno s ním je v úspešnosti lovu jastrab veľký. Lov jastraba je úplne iný. Tesne nad zemou rýchlym letom preletí kolóniou a snaží sa prekvapiť. To sa mu aj darí. Aj jastrab musí so sysľom zápasiť, nie je to okamžité a nie je to úplne jasné. Videli sme, že syseľ zabojoval a dokázal sa oslobodiť. Jastrab tu loví od marca do prvej dekády októbra každý deň, kedy neprší. Ak prší sysle nie sú aktívne. Počet jastrabmi ulovených sysľov je tiež v stovkách za rok.

Sysle sa snaží loviť aj myšiak lesný. Je to však ťarbák a sám dokáže uloviť iba mláďatá.

Vtáky na pasienkoch.

V minulosti sa pasienky a políčka udržiavali a z ich plochy sa zbierali skaly. Skaly sa ukladali do kôp alebo suchých kamenných múrikov. V kopách nachádzali možnosti na hniezdenie viaceré druhy vtákov. Rozhodli sme sa robiť to isté, čo robili ľudia v minulosti. Zbierať a kopkovať. Za jedno, lebo máme radi somáriky. Lepšie sa im cvála ak je pasienok bez skál a tie sú pekne pokope a vidieť. Za druhé, že chceme prírodu aká bola kedysi.  

Zo skál, ktoré sme zozbierali po pasienku a skál, ktoré sa vybrali pri budovaní jazierok sme urobili kopy a skalný múrik. Do kôp a múrika umiestňujeme betónové tvárnice, ktoré majú chránený priestor na vytvorenie hniezda. Pripravujeme aj drevené búdky.

Magnetom sú pre nás tri druhy vtákov. Čoraz častejšie ich vidíme aj na Bielych vodách na Muráni. Už úplne bežne je možné vidieť trasochvosta bieleho. Veľmi často behajú trasochvosty priamo somárikom popod nohy a lovia muchy, ktoré im cicajú krv z nôh. Ak by tu zahniezdili, bola by to úžasná pomoc somárikom. Na jar ich vidno už v desiatkach, ale keď príde doba hniezdenia sa stratia a iba občas sem priletí pár jedincov od Muráňa. Potom sa ich počet zase zvýši v lete. Pred začiatkom pastvy somárikov (pred rokom 2011) sme ich tu nevídali. 

Svojou krásou šokuje dudok chochlatý. Už dlhodobo klesá jeho populácia na Slovensku a stráca sa z viacerých regiónov. Pastva na Bielych vodách od začiatku jari vytvára bohatú potravnú ponuku a stav pasienkov sa každoročne zlepšuje. Nie je otázka, či tu bude hniezdiť. Je otázka, kedy sa tak stane. Len netreba prestať.

Takmer nezvestný je už skaliarik sivý. Stratil sa už dávno. Preto nám minulý rok spôsobil šok jeho niekoľkodňový pobyt na jar a na jeseň. Už by to bol zázrak, keby zahniezdil. Ale kto by nechcel, aby sa diali zázraky?   

Žaby sa budú diviť

Lokalita Uhliarska sa nachádza medzi Muránskou Dlhou Lúkou a Muráňom. Miesto, kde sa už viac ako 20 rokov realizuje záchrana žiab pri migrácii. Každoročne tu Správa NP Muránska planina buduje zábrany popri ceste a organizuje prenos obojživelníkov do mokrade za železnicou. Problém však už nemajú obojživelníky iba s prechodom cez cestu. Problém už mali aj v samotnej mokradi. Tá zarástla drevinami a kde neboli dreviny vyrástla pálka. Už to nebolo to super miesto pre rozmnožovanie. Tieň, zazemňovanie, málo vody. V októbri sme tu boli prvý krát s úmyslom niečo na tom zmeniť. Správa NP Muránska planina, UPJŠ Košice a Živá planina. Dnes sme sa na toto miesto vrátili znova a pustili sme sa do čistenia. Z vyrúbaných drevín sme spravili úkryt pre živočíchy a väčšinu spálili. S uhlíkmi sme následne vysypali pne, aby dreviny nezmladili. To čakanie na jar bude mať iný rozmer :-).

Májová víkendovka s firmou Henkel

Opäť sme pomáhali sysľom, rybám, plazom aj netopierom. Na lokalite Biele Vody sme vytvorili nové

úkryty pre hady a jašterice a spravili prehrádzku na potoku pre čereble pestré pomocou konárov a

starej slamy. Spevnili sme aj elektrický ohradník, ktorý teraz zčasti chráni deti pred dotykom

elektrických vodičov. Tešíme sa na netopiere, ktoré majú možnosť obsadiť nové búdky na stromoch.

Aktivity boli čiastočne podporené Nadáciou Tesco v rámci projektu „Ľudia pre sysle, sysle pre

ľudí“. Veľkú zásluhu na zrealizovaných aktivitách majú zapojení dobrovoľníci z firmy Henkel.

Ďakujeme všetkým účastníkom za pomoc.

Občianske združenie Živá planina

Živá planina je občianske združenie zamerané na ochranu biologickej rozmanitosti a environmentálnu osvetu. Združenie vzniklo v roku 2000, jeho činnosť bola spočiatku zameraná na región Národného parku Muránska planina. Neskôr sa aktivity rozšírili na územie Slovenska a okolitých štátov.

Občianske združenie Živá planina zabezpečuje praktickú ochranu ohrozených druhov a biotopov, vzdeláva a vychováva k zodpovednému vzťahu k životnému prostrediu, popularizuje ochranu prírody, realizuje výskumy prírodných zložiek a ľudských aktivít, ktoré na ne vplývajú, zapája do svojich akcií občanov miestnych komunít. Pri svojich aktivitách prikladá veľkú váhu spolupráci s odbornými organizáciami, samosprávami, podnikateľskými subjektmi, správcami pozemkov a s inými mimovládnymi organizáciami.