Šikovní „zocháči“ sa učili v teréne

V rámci projektu Syseľ je náš učiteľ podporeného Nadáciou SPP sme zapojili 62 detí druhého stupňa zo ZŠ I. B. Zocha Revúca do praktickej ochrany prírody – do aktivít smerujúcich k obnove a udržiavaniu vzácnych pasienkových biotopov.Aktivity prebiehali tradične na lokalite Biele Vody, kde žije syseľ pasienkový.

Žiaci aj učitelia boli rozdelení do viacerých pracovných skupín. Každá skupina mala vlastného vedúceho, ktorý koordinoval aktivity a vysvetľoval ich význam. Podieľali sa na prikrmovaní sysľov, somárikov aj čereblí pestrých v jazierku, ktorým sa podával najmä suchý chlieb. Pomohli pri výrobe búdok pre čmeliaky, robili drenážne úpravy okolo jazierok – zber skál a tvorbu ochranného múru, do ktorého umiestňovali drevené boxy pre hniezdenie trasochvostov. Ďalej robili prehrádzku na spomalenie vody na potoku, ktorým sa podporí výskyt hlaváča pásoplutvého a čistili okrajové časti pasienkov od náletových drevín.

čistenie okrajových častí pasienku od náletových drevín – túto drevinu odniesli do ohrady somárikom na ohryz

Realizovaná bola tiež prednáška v teréne spolu s ukážkou úkrytov pre plazy, ktoré boli vyrobené z paliet a starej slamy, ako aj búdok pre netopiere vyvesených na stromoch na okraji lesa. Ukázali sme si, že netopieriu búdku dokážu osídliť aj plchy lesné.

krátka prezentácia k pasienkovým biotopom a ako funguje búdka pre čmeliaky

Žiaci nadobudli praktické zručnosti v teréne, ako aj nové vedomosti o spôsoboch starostlivosti o prírodné ekosystémy.

čistenie okrajových častí pasienku od náletových drevín

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!